تاریخچه 

شرکت زیست آزمون پایا در سال 1362 با نام ایمن تهران در زمینه خدمات مشاوره اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و عرضه تجهیزات شروع به فعالیت نمود. از سال 1383 بخش خدمات مهندسی ایمنی بهداشت حرفه ای و محیط زیست این شرکت با نام جدید شرکت مهندسی زیست آزمون پایا بصورت مستقل و با کادری مجرب و آزمایشگاههای مجهز به فعالیت خود ادامه داد.

این شرکت دارای گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و نیز گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .حیطه فعالیتهای شرکت در زمینه های خدمات مهندسی و مدیریت بهداشت حرفه ای، خدمات مهندسی ایمنی و ارگونومی و خدمات مهندسی و مدیریت محیط زیست می باشد. 

امروز ما مفتخریم که با کادری مجرب و آزمایشگاهی مجهز در ادامه مسیر خود کوشا هستیم.

شرکت زیست آزمون پایا خدمات خود را درجهت نیل به اهداف ذیل ارائه می نماید:

                                                                                   حفظ و صیانت نیروی انسانی بعنوان محور توسعه پایدار

                                                                                         پیشگیری از وقوع حوادث و بروز خسارات مالی

                                                                                       حفظ و نگهداری محیط زیست بعنوان سرمایه ملی

آزمایشگاهای شرکت زیست آزمون پایا

آزمایشگاه آب 

آزمایشگاه تجهیزات بهداشت حرفه ای

آزمایشگاه آنالیز عوامل شیمیایی